"Dobre rozpoznanie, dobre leczenie"

Hipokrates

Metoda McKenziego

Metoda opracowana przez nowozelandzkiego fizjoterapeutę Robina McKenzie. Polega na mechanicznym diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn w oparciu o znajomość wzorców bólowych i analizę zachowania się objawów w wywiadzie i badaniu przedmiotowym.

Celem leczenia w metodzie McKenziego jest nie tylko ograniczenie lub zlikwidowanie objawów bólowych, ale przede wszystkim przywrócenie możliwie pełnej funkcji strukturom organizmu generującym ból, oraz zabezpieczenie pacjenta przed nawrotami dolegliwości.

Metoda zawiera rozbudowaną część diagnostyczną. Przed podjęciem leczenia terapeuta przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, w oparciu o kartę badania pacjenta, dotyczący ewentualnych czynników sprawczych lub mogących przyczyniać się do nasilenia choroby, nawyków ruchowych, dotychczasowego leczenia. Następnie przechodzi się do badania pacjenta, oceny postawy ciała, objawów neurologicznych oraz badania funkcjonalnego (między innymi specyficznego dla metody testu powtarzanymi ruchami). W ten sposób (choć badanie może niektórym wydawać się zbyt długie i szczegółowe) można uzyskać niezbędne informacje pozwalające na postawienie diagnozy i dobranie właściwego dla danego pacjenta sposobu postępowania leczniczego. W wielu dolegliwościach, także o charakterze przewlekłym, odpowiednio aplikowany bodziec mechaniczny - odpowiednio dobrane i wykonane jedno ćwiczenie - usprawnia lub umożliwia prawidłowy przebieg procesów gojenia uszkodzonych tkanek, przyczyniając się do szybszego ustępowania dolegliwości. Po ustąpieniu objawów, terapia koncentruje się na profilaktyce nawrotów dolegliwości.

Istotą metody jest edukacja, która pozwala wielu pacjentom na samoleczenie i samodzielne radzenie sobie z bólem. W terapii według metody McKenziego, wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane zarówno przez samego pacjenta, jak i gamę technik leczniczych aplikowanych przez terapeutę. Zasadą jest, stosowanie w pierwszej kolejności indywidualnie dobranych ćwiczeń.

Metoda Mc Kenziego bazuje na wieloletnich badaniach biomechanicznych, fizjologicznych, neurologicznych i morfologicznych, w wyniku których zdefiniowany został „wzorzec mechaniczny kręgosłupa i kończyn”, pozwalający skutecznie rozpoznawać i leczyć dolegliwości bólowe.

Valid XHTML 1.0!

Poprawny CSS!