Medycyna pracy

Featured by Department

Medycyna pracy to interdyscyplinarna dziedzina opieki zdrowotnej zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również  orzecznictwo oraz przede wszystkim profilaktykę tych schorzeń.

Centrum Medyczne TAOmed zapewnia sprawną, kompleksową profilaktyczną opiekę medyczną Pacjentom indywidualnym i przedsiębiorstwom, w oparciu                                o profesjonalny zespół lekarzy specjalistów, personel pomocniczy oraz współpracujące firmy. Procedury opieki nad Pacjentem uwzględniają osiągnięcia współczesnej medycyny oraz obowiązujące przepisy prawne.

Koszty wszystkich podstawowych badań wynikających z ustawy oraz z kodeksu pracy pokrywane są przez pracodawcę. W  realizacji tych zobowiązań w przypadkach trudnych diagnostycznie i orzeczniczo pomocne są Ośrodki Medycyny Pracy, gdzie pracownicy mają dostęp do kompleksowych, specjalistycznych badań przeprowadzanych przez uprawnionych do tego specjalistów po wcześniejszym skierowaniu przez lekarza medycyny pracy.

Wszystkie elementy Profilaktycznej Opieki Medycznej są regulowane właściwymi ustawami    i rozporządzeniami. Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników związane jest z nałożonym na pracodawców obowiązkiem przeprowadzania tego typu badań, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U z 2008; Nr 220, poz. 1416).

Telefony 42 657 02 39 lub 788 197 279

dr Ewa Oboza

choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna pracy

DR EWA OBOZA - absolwentka wydziału lekarskiego łódzkiej Akademii Medycznej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, lekarz uprawniony [...]

Zakres świadczonych usług

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania wysokościowe
 • badania kierowców do prawa jazdy
 • badania do celów sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia
 • badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Skierowanie na badania profilaktyczne
Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być dokładnie i czytelnie wypełnione w języku polskim
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy z opisem ewentualnych czynników
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami i podpisami (pieczęć firmy z numerami NIP i REGON oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia skierowania )

O przebiegu badań profilaktycznych decyduje lekarz medycyny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, w zależności od stanowiska pracy. W uzasadnionych przypadkach badania mogą być rozszerzone o:

 • konsultacje lekarzy specjalistów ( laryngolog, neurolog, okulista , inni )
 • konsultacje psychologa, psychotesty
 • dodatkowe badania obrazowe ( RTG, USG, TK )
 • dodatkowe badania laboratoryjne
 • audiogram

Nasza przychodnia wykonuje wszystkie badania w krótkim czasie. Współpracujemy z zakładem diagnostyki obrazowej Neomedical (Łódź, ul. Niezapominajki 15), Red-Med (Łódź, ul. Kilińskiego 90) oraz Laboratorium Diagnostyka (Łódź, ul. Franciszkańska 104/112). Pozwala to nam zaoferować sprawną i profesjonalną obsługę, która gwarantuje szybkie, rzetelne badanie zakończone wydaniem stosownego orzeczenia.

Telefony 42 657 02 39 lub 788 197 279

dr Ewa Oboza

choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna pracy

DR EWA OBOZA - absolwentka wydziału lekarskiego łódzkiej Akademii Medycznej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, lekarz uprawniony [...]

Na zlecenie Pracodawcy wykonujemy dodatkowe świadczenia. Oferta ta obejmuje:

 • przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy.
 • wioski pokontrolne przekazywane pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk  pracy
 • nadzór nad warunkami pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • akcje profilaktyczne, konsultowane indywidualnie z zakładami pracy ( np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne )

                                                                                        Z usunięciem przyczyny ginie skutek”

                                                                                                                                 Hipokrates

Nasze atuty 

 •  miła, sprawna, profesjonalna opieka
 • dogodna lokalizacja przychodni, blisko centrum      
 • łatwy dojazd
 • bezpłatny parking

 

Wzory dokumentów do pobrania:

skierowanie na badanie profilaktyczne do CM TAOmed

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Telefony 42 657 02 39 lub 788 197 279

dr Ewa Oboza

choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna pracy

DR EWA OBOZA - absolwentka wydziału lekarskiego łódzkiej Akademii Medycznej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, lekarz uprawniony [...]

Chcesz umówić się na zabieg?

Zadzwoń do nas 42 657 02 39 lub 788 197 279