Kinezyterapia

elektrolecznictwo

Kinezyterapia – to leczenie ruchem. Inne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie metod kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

Kinezyterapia najczęściej kojarzy się z leczeniem schorzeń narządu ruchu (zespoły bólowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, stany po udarach mózgu, po operacjach stawów, choroby reumatyczne i reumatoidalne). Tymczasem leczenie ruchem ma szerokie zastosowanie również w leczeniu wielu innych chorób. W kardiologii po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, przed i po porodzie, po zabiegach operacyjnych (kardiochirurgicznych, torakochirurgicznych, neurochirurgicznych, w obrębie jamy brzusznej, miednicy).

Kinezyterapia może być stosowana:

 • jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np. w zachowawczym leczeniu wad postawy)
 • jako jedna z metod leczenia w leczeniu kompleksowym, skojarzonym, jeżeli choroba wymaga również leczenia operacyjnego (może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu), lub jeśli choroba wymaga również leczenia fizykalnego lub farmakoterapii

SYSTEMATYKA KINEZYTERAPII

Kinezyterapia o działaniu miejscowym

 • obejmuje działania lecznicze, które dotyczą narządu w którym umiejscowione jest schorzenie
 • zmierza do wytwarzania mechanizmów kompensacji miejscowej
 • nie powinna angażować więcej niż 30% dynamicznych zespołów mięśniowych
 • nie oddziałuje na wydolność ogólnoustrojową
 • może być stosowana nawet u pacjentów w stanach ciężkich
 • jest silnie związana z: fizykoterapią, farmakologią, balneologią czy masażem

Do kinezyterapii o działaniu miejscowym zaliczamy następujące rodzaje ćwiczeń:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia prowadzone
 • inne formy ćwiczeń i oddziaływań: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia synergistyczne, ćwiczenia czynności samoobsługowych, ćwiczenia w odciążeniu z oporem, ćwiczenia sterowane, pionizacja i nauka chodu, ćwiczenia manualne

Kinezyterapia o działaniu ogólnym

 • opiera się na zdrowych, nie objętych procesem patologicznym częściach ciała
 • jej zadaniem jest powrót co najmniej do stanu sprzed zachorowania, lub uzyskanie przyrostów kompensacyjnych sprawności ogólnej
 • celem jest poprawa siły mięśniowej i wytrzymałości dzięki wysiłkom o charakterze ogólnym
 • zajęcia można prowadzić grupowo (w zespołach jednolitych pod względem jednostki chorobowej, wydolności ogólnej, wieku)

Do kinezyterapii o działaniu ogólnym zaliczamy następujące rodzaje ćwiczeń:

 • ćwiczenia ogólnousprawniające , ogólnokondycyjne
 • gimnastyka poranna
 • ćwiczenia w wodzie
 • sport inwalidów

mgr Maciej Różycki

fizjoterapeuta

mgr Beata Walczak-Pluta

fizjoterapeuta

mgr Maciej Pęczkowski

fizjoterapeuta

mgr Ewa Pacholik

fizjoterapeuta

Chcesz umówić się na zabieg?

Zadzwoń do nas 42 657 02 39 lub 788 197 279